Bli medlem!

Du kan tegne medlemskap på nett eller i resepsjonen når du besøker oss.

22.01.202113:17 Marita Larsos

Årskort, halvårskort, klippekort og løpende medlemskap er personlige medlemskap og kan ikke deles med andre.

Medlemskap til barn og ungdom og medlemskap med rabattordninger (honnør, Bodø klatreklubb, bedriftsmedlemskap etc) kan kun tegnes ved oppmøte i resepsjonen.