Første gang du besøker oss?

Få aktiviteter spenner så bredt som klatring. Klatring utfordrer alle våre evner, både fysisk og mental styrke, utholdenhet og tekniske ferdigheter. Denne spesielle blandingen gjør at gamle ringrever kan klatre på de samme rutene som unge råskinn. Klatring kan gjøres så forsiktig eller så ekstremt som man vil - klatring er en aktivitet som passer for alle.

30.11.201813:32 Anne-Stine Gjervoldstad

150 tauruter og 150 bulder.

Høyde tauvegger: 15 meter og 10 meter.

Høyde buldrevegger: 4,5 meter.

All klatring innebærer risiko og for å sikre en trygg og god opplevelse må alle lese, signere og følge våre sikkerhetsregler.

Barn under 13 år skal til en hver tid være i følge av en voksen i våre lokaler. Den voksne er ansvarlig for at sikkerhetsreglene følges.

Buldring

Krever ingen tidligere erfaring. Buldring passer for både barn og voksne. Det er viktig å huske på at det er den som står på bakken som er ansvarlig for at man ikke får en buldrer i hodet.

Tauklatring

For å kunne sikre en klatrer må du enten ha brattkort eller topptaukort. Dette gjelder også hvis du skal sikre barn. Om du er i følge med en person som har brattkort eller topptaukort kan denne personen sikre deg.

Barnerom

Vi har et eget aktivitetsrom for barn hvor de kan utfolde seg i vertikal lek både med og uten tau. I barnerommet trenger man ikke klatresko, men av hygieniske årsaker er det påkrevd med enten gymsokker eller innesko. Barnet må være i følge med voksen og det er kun voksne med brattkort eller topptaukort som kan sikre på topptau. For å gi bedre plass til barna oppfordrer vi til at kun en voksen per barn oppholder seg i barnerommet.

Autobelay

Vi har flere automatiske nedfiringssystem, både i hovedrommet og på messanin. Disse krever ikke kompetanse i form av brattkort eller topptaukort, men skal ha en opplæring fra de ansatte på klatresenteret. Det er ikke nødvendig å reservere tid i forkant, bare henvend deg til en av de ansatte så får du den hjelpen du trenger for å komme i gang. 

Kurs

Vi tilbyr blant annet brattkortkurs og teknikkurs. Du kan lese mer om våre kurs her.

God klatring!