Klatresenterets inkluderingsfond

Inkluderingsfond

Fondets formål er å gi barn og ungdom mulighet til å klatre uavhengig av økonomi. Det kan søkes om midler til å dekke medlemskap, grunnleggende klatreutstyr (for eksempel sele og sko).

  • Søknader behandles konfidensielt.
  • Trenere, lærere, foresatte eller andre kan søke på vegne av barn/ungdom.
  • Søknader behandles senest innen to uker fra mottatt søknad.

 

Hvordan søke?

Send en e-post til inkluderingsfond@morkvedhallen.no. Søknaden må inneholde hvem det søkes på vegne av, hva det søkes til, alder og søknadssum.

 

Fondsutvalget i Mørkvedhallen klatresenter søker midler til fondet gjennom relevante støtteordninger, privatpersoner og næringsliv.

 

Utfyllende retningslinjer for fondet finner du HER

 

Vil du/din bedrift/organisasjon bidra til å gi flere mulighet til å klatre? Ta kontakt på inkluderingsfond@morkvedhallen.no!

 

 

Bidragsytere til inkluderingsfondet: