Smitteverntiltak i klatresenteret

I tråd med gjeldende veiledninger er klatresenteret åpent i mer eller mindre normal drift. Besøket trenger ikke bookes i forkant.

21.10.202007:02 Marita Larsos

Hvis man er syk må man holde seg hjemme.

 • Vi pålegger alle besøkende om håndvask ved ankomst.
 • Garderobene blir holdt åpen, men har antallbegrensinger. 
 • Treningsrommet har noen begrensninger. Se eget oppslag på treningsrommet.
 • Klatrebutikken og kafèen er åpen som normalt, med litt større avstand mellom bordene.
 • Sikkerhetsreglene gjelder som normalt på klatresenteret og ansvarserklæring skal signeres før klatring. Hvis du ikke har signert ansvarserklæringen tidligere kan du gjøre det her.

Smittevern

 • Hold 1 meters avstand til andre besøkende og personale.
 • Vi oppfordrer til fast klatrepartner for å minske kontakt med mange mennesker.
 • Vi anbefaler å ha eget klatreutstyr av hensyn til smittespredning.
 • Deling av personlig utstyr bør begrenses (f.eks sko, kalkpose og klatresele)
 • Sikkerhetsutstyr kan deles (f.eks klatretau og fastmontert utstyr).
 • Sikkerhetsutstyr som taubrems og sikringsbriller bør rengjøres mellom brukere.

Klatreseler, sko, tau, taubrems, karabiner og kalk leies ut. 

Renhold

Vi har økt frekvensen på rengjøring i senteret og rengjør alle kontaktflater annen hver time.

I tråd med gjeldende veiledninger for smittevern er ikke klatretakene å regne som kontaktflate. Flere studier viser til at bruk av kalk gir et ugunstig miljø for at viruset skal overleve. I tråd med dette pålegges håndvask ved ankomst og bruk av kalk anbefales.

Vi viser til Anbefalinger for klatreaktivitet (Norges klatreforbund) og Smittevern for idrett (Helsedirektoratet).

, click to open in lightbox