Klatresenter

ÅPNINGSDATO


12. juni åpner vi dørene.

Program for åpningsfesten kommer. Følg med!