Hall B

Hall B er en standard flerbruks idrettshall med tribuner

Book hall
Størrelse:        Garderober:
  • 45 m x 25 m
 
  • 4 stk. i Mørkvedhallen
  • 2 stk. instruktørgarderober
Tilskuerkapasitet:   Tilknyttet utstyr:
  • 350 tribuneplasser
 
  • 2 håndballmål senior, 6. mini-mål
  • Volleyballutstyr, 3 baner
  • Basketballbane 1. stor
  • Gulvfester til turnapparater
Oppvarming:   Mulige aktiviteter:
  • Ja
 
  • Håndball, turn, fotball, volleyball, badminton, tennis, basket, data-lan, messer, dansegalla, konserter mm.
Leiepriser pr. time
Andre
Leie av haller til trening/time
490,-
Leie av haller til sportsarrangement (kantine inkl.)

600,- 

Leie av kantine kr. 250,-/ time for andre enn andelseiere.

Leie av kantina til arrangement i helger til selskap, kr. 2500,- pr døgn. 

Leie til næringslivet, gjelder egne priser.

Egenandel for barn og unge opp til 19. år for leie av hall kr. 129,- 

Ved arrangement vil det bli lagt til et gebyr for avfall på minimum kr. 500,-

Fakturagebyr kr. 50,- 

Ved avbestilling mellom 30 og 14 dager før arrangementsdato, må det betales 50 % av leiekostnaden, mellom 14 til 0 dager må det betales 100 % av leiekostnaden.

Timefordeling hall B 2019-2020