Familieklatring

07.01.201913:48 Marita Larsos

Lørdag og søndag fra kl.10 til kl.14 tilrettelegger vi for familieklatring på senteret.

Innenfor dette tidsrommet kan du klatre sammen med andre familier i hele senteret og vi sørger for opplæring i autobelayer, god stemning i barnerommet og tilgang til buldrekjelleren. 

For å ivareta sikkerheten skal alle barn inntil 12 år være i følge med voksen til enhver tid, også i barnerommet. Foreldre som har Topptaukort eller Brattkort kan sikre barna på tauklatring. 

Den voksne er ansvarlig for at sikkerhetsreglene følges og skal passe på at barnet ikke oppholder seg i fallsoner hvor de kan få fallende klatrere i hodet.

Priser for inngang finner du her.

Barn i alderen 13-17år kan oppholde seg i lokalet uten følge av en voksen, så lenge en foresatt har vært innom hos oss å skrevet under på ansvarserklæringen og gjort seg kjent med hva senteret inneholder.