Familieklatring

07.01.201913:48 Marita Larsos

Lørdag og søndag fra kl.10 til kl.14 tilrettelegger vi for familieklatring på senteret.

Innenfor dette tidsrommet kan du klatre sammen med andre familier i hele senteret og vi sørger for opplæring i autobelayer, god stemning i barnerommet og tilgang til buldrekjelleren. 

For å ivareta sikkerheten skal alle barn inntil 12 år være i følge med voksen. Foreldre som har Topptaukort eller Brattkort kan sikre barna på tauklatring. 

Den voksne er ansvarlig for at sikkerhetsreglene følges og skal passe på at barnet ikke oppholder seg i fallsoner hvor de kan få fallende klatrere i hodet.

Priser for inngang finner du her.

Barn i alderen 13-17år kan oppholde seg i lokalet uten følge av en voksen, så lenge en foresatt har vært innom hos oss og skrevet under på ansvarserklæringen for personer under 18 år.